REDECo je společnost, která vám, našim klientům, poskytuje vysoce kvalitní a komplexní služby týkající se celé řady oblastí vašeho působení. Zaměřujeme se na velké finanční instituce, instituce státní správy, ale i na ostatní typy organizací.

V rámci komerční sféry se zabýváme business consultingem, analýzou, projektovým a procesním řízením, přípravou a řízením dotačních projektů.

Pro státní správu poskytujeme služby v oblasti přípravy a realizace dotačních programů, včetně jejich monitorování a kontroly. Provádíme též strategické a operativní hodnocení dotačních programů.

Naše vize

 1. Poskytovat kvalitní služby s vysokou přidanou hodnotou pro klienta.
 2. Účinně předávat klientům veškeré zjištěné poznatky, výstupy a doporučení.
 3. Přispět ke zvýšení efektivity poskytovaných dotačních prostředků.

Naše služby

...

Business consulting a analýza

 • Definice a nastavení plánů pro zlepšení výkonnosti společnosti na základě best practices
 • Procesní analýza
 • Gap analýza
 • Sběr business požadavků
 • Návrh informačních systémů
Více
...

Projektové a procesní řízení

 • Plné pokrytí veškerých aktivit spojených s projektovým řízením
 • Průběžné sledování kvality projektů a revize jejich klíčových kroků
 • Nastavení a optimalizace procesů
Více
...

Příprava a řízení dotačních projektů

 • Identifikace dotačních příležitostí
 • Příprava projektových žádostí
 • Zpracování doprovodných analýz a studií
 • Posuzování a hodnocení projektových žádostí
 • Řízení projektů
 • Školící aktivity
Více
...

Příprava, realizace a hodnocení dotačních programů

 • Konzultační služby poskytovatelům dotací
 • Zpracování dokumentů a studií pro poskytovatele dotací
 • Monitoring a kontrola projektů pro poskytovatele dotací
 • Strategické a operativní hodnocení dotačních programů
Více

Chcete poradit a pomoci?

REDECo - poradenské služby

Konzultační společnost REDECo byla založena v roce 1999. Činnost společnost je zaměřena na business consulting, analýzu, projektové a procesní řízení pro komerční sféru a dále pak na podporu a poradenství v oblasti dotačních projektů a programů financovaných ze zahraničních i domácích zdrojů a na poradenství v oblasti informačních technologií. Společnost REDECo realizuje zakázky ve spolupráci s českými i zahraničními experty a společnostmi.

Od roku 1999 jsme pomohli našim klientům s více než 500 projekty

ministerstvo financí - logo
csob - logo
ministerstvo pro místní rozvoj - logo
csob pojišťovna - logo
ministerstvo zemědělství - logo
ministerstvo práce a sociálních věcí - logo